Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość - sposób na promowanie zatrudnienia i integracji społecznej imigrantów?

News

Obecna sytuacja kryzysu i bezrobocia jest trudna dla różnych grup docelowych. Imigranci są jedną z najbardziej zagrożonych grup i napotykają trudności nie tylko na rynku pracy, ale także w życiu społecznym i osobistym.

Projekt"Przedsiębiorczość społeczna dla imigrantów" ma na celu zbadanie i stworzenie nowych możliwości zatrudnienia dla imigrantów. Wypracowane modele i dobre praktyki dostosowane do potrzeb imigrantów mają potencjał stymulowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w ramach ekonomii społecznej.

Celem jest opracowanie modeli i dobrych praktyk dostosowanych do potrzeb imigrantów (a także innych osób zagrożonych dyskryminacją na rynku pracy i wykluczeniem społecznym), które mają potencjał stymulowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w ramach ekonomii społecznej. W ten sposób koncentrujemy się na poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia, aby przeciwdziałać sytuacjom niekorzystnym społecznie i promować spójność społeczną.

Załączony raport jest pierwszym krokiem SENTIM i zawiera ogólny przegląd stanu ekonomii społecznej we wszystkich krajach partnerskich: Hiszpanii, Włoszech, Grecji i Słowenii. Opracowanie próbuje wskazać sytuację przedsiębiorczości społecznej na poziomie lokalnym i oferuje krótki zbiór najlepszych praktyk w każdym kraju. Raport opisuje także pewne możliwości rozwoju nowych przedsiębiorstw społecznych na poziomie lokalnym oraz sugeruje nowe metody identyfikacji możliwości rozwoju projektów w ramach ekonomii społecznej.

Drugim etapem projektu SENTIM jest opracowanie metodologii identyfikacji zainteresowania przedsiębiorczością i kompetencji potrzebnych do jej prowadzenia wśród imigrantów. Dzięki danym zebranym w terenie (przeprowadzanie wywiadów z imigrantami i realizacja warsztatów pilotażowych) opracowaliśmy użyteczne i łatwe w użyciu narzędzia, które umożliwiają profesjonalistom pracującym z imigrantami

  • zbadanie zainteresowania przedsiębiorczością wśród imigrantów,
  • zbadanie i zdefiniowanie kompetencji potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zapewnienie imigrantom pomocy w odkrywaniu ich mocnych stron i kompetencji: tych już dobrze rozwiniętych i tych, które należy wzmocnić, aby mogli rozpocząć karierę w przedsiębiorczości,
  • przeprowadzenie warsztatów i wykorzystanie narzędzi do dalszego badania zainteresowań i kompetencji imigrantów w zakresie przedsiębiorczości,
  • przeprowadzenie warsztatów i wykorzystanie narzędzi do dalszego badania możliwości nawiązania kontaktu z imigrantami i zastanowienia się nad nowymi sposobami pracy z imigrantami zainteresowanymi przedsiębiorczością.

Naszym celem jest udostępnienie tych narzędzi osobom i organizacjom pracującym z imigrantami pozostającymi bez pracy i udzielającym im wsparcia, którzy wykazują zainteresowanie i potencjał, by działać w dziedzinie przedsiębiorczości lub rozpocząć własną karierę biznesową w nowym kraju. Wszystkie narzędzia wraz z wytycznymi i instrukcjami, jak z nich korzystać, zostały szczegółowo przedstawione w załączonych dokumentach.

Kolejnym krokiem w projekcie SENTIM jest opracowanie programu szkoleniowego i modułu e-learningowego dla profesjonalistów. Program ten wyposaży trenerów i innych specjalistów w niezbędne informacje i użyteczne narzędzia, które pozwolą im zapewnić wsparcie imigrantom chcącym rozpocząć własną karierę przedsiębiorcy.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej SENTIM i zapoznania się z informacjami na temat projektu lub do kontaktu z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Metodologia identyfikacji zainteresowań i kompetencji!

Możliwości biznesowe w Ekonomii Społecznej!