5 etapów rekrutacji stażystów

News

Rekrutacja stażystów obejmuje wszystkie działania związane z trwałym wypełnianiem wolnych miejsc szkoleniowych. Jej podstawowym zadaniem jest zaspokojenie zapotrzebowania firm na stażystów zgodnie z ich potrzebami i przy niskich kosztach. Rekrutacja uczestników szkoleń składa się z pięciu etapów:

1. Planowanie

Planowanie to opracowywanie strategii oraz określanie celów i kierunków działania w celu przyciągnięcia stażystów. Głównym zadaniem jest określenie instrumentów rekrutacji.

2. Pozyskiwanie

Pozyskiwanie to ogłaszanie wolnych miejsc na szkoleniach i rekrutacja wykwalifikowanych osób zainteresowanych szkoleniem. Działania związane z pozyskiwaniem uczestników odbywają się przez cały rok szkoleniowy.

3. Selekcja

Selekcja obejmuje wszystkie działania mające na celu wyłonienie z puli kandydatów wszystkich wykwalifikowanych osób, którym zostanie zaoferowane stanowisko szkoleniowe.

4. Zawarcie umowy

Zawarcie umowy odnosi się do fazy rekrutacji obejmującej zadania wykonywane między decyzją o wyborze kandydata a rozpoczęciem szkolenia. Obejmują one podpisanie samej umowy oraz dalsze działania mające na celu nawiązanie więzi z potencjalnymi uczestnikami szkolenia.

5. Integracja

Integracja to faza rekrutacji, która przypada na okres od pierwszego dnia szkolenia do końca okresu próbnego. Obejmuje ona wszystkie zadania, które wzmacniają długotrwałą więź stażysty z firmą i integrują go z przedsiębiorstwem. W tym samym czasie dokonuje się ostatecznej weryfikacji decyzji o wyborze.

Instrumenty rekrutacyjne są wykorzystywane na każdym etapie

Instrumenty rekrutacyjne to wszystkie środki i kanały, które przedsiębiorstwa wykorzystują do rekrutacji, selekcji, zatrudnienia i zatrzymania stażystów. Głównym zadaniem na etapie planowania jest wybór instrumentów rekrutacyjnych uznanych za kwalifikowane i najbardziej obiecujące.

Instrumenty należy dobrać tak, aby na każdym etapie rekrutacji można było zastosować szereg narzędzi. Instrumenty o identycznych lub podobnych celach powinny być stosowane w taki sposób, aby się wzajemnie uzupełniały. Istnieje ogromny repertuar instrumentów, które można wykorzystać w fazach pozyskiwania, selekcji, podpisywania umów i integracji.


Projekt "StartApp - Starting with Apprenticeship" wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w intensyfikacji ich zaangażowania w szkolenia wewnątrz firmy. W tym celu projekt ten oferuje rozwiązania w zakresie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych szkoleniem w miejscu pracy. Nacisk kładzie się tu na metody pozyskiwania, selekcji i integracji stażystów w pierwszej fazie ich zatrudnienia w firmie.

Podręcznik "Znalezienie i zatrzymanie stażystów" jest przewodnikiem dla firm, które chcą, aby ich rekrutacja stażystów była w stanie sprostać obecnym wyzwaniom na rynku szkoleniowym. Prowadzi on czytelnika krok po kroku przez poszczególne etapy rekrutacji. Liczne wskazówki i instrukcje zapewniają skuteczne wdrożenie działań rekrutacyjnych w praktycznym środowisku biznesowym. Ujawnia nowe sposoby inspirowania młodych ludzi do kariery i pozyskiwania ich jako stażystów.