Fundusze Europejskie – podział

News

Nowa perspektywa przynosi dla naszego kraju ponad 80 mld Euro. Należy powiedzieć, że to istotna kwota, i dlatego jej podzielenie wymaga naprawdę dobrej organizacji. Trzeba będzie się mocno zaangażować i przygotować system, który to umożliwi. Nad całością działań, które związane będą z podziałem środków czuwać ma Minister Rozwoju.

Jego zadaniem będzie koordynowanie poprawności procedury i tego, by przebiegała ona sprawnie. Powinien zawierać umowy partnerstwa, w ramach których uzyskiwane będą dotacje. W naszym kraju mamy również specjalny Komitet do Spraw Umowy Partnerstwa, który będzie nadzorował i kontrolował poprawne działanie tej instytucji, która odpowiada za podział środków z UE. W ramach urzędu będą również działać przedstawiciele, których zadaniem jest kierowanie programami.

Poprawność procesu będzie związana z różnymi instytucjami, które będą miały mieć przygotowywane stosowne pogramy. Jeśli chodzi o odpowiedzialność za spójne działanie to tutaj kluczową rolę będzie odgrywał Minister Rozwoju. To jego kierownictwo w ramach regionalnych działań będzie najważniejsze i zdecyduje o tym jak podział środków będzie przebiegać. Każdy powoływany zarząd będzie ustalał działanie programu w danym regionie. Muszą one kontrolować odpowiedni proces realizacji i ustalić program, w ramach którego dotacje będą przyznawane.

Ważną sprawą będzie umieszczenie poprawnych informacji. Oczekiwać można, że fundusze dzielone będą również zgodnie z założeniami beneficjentów. W ramach rządu osoby ustalone do tego typu działań będą oceniać oraz śledzić realizację projektów. W ten sposób uda się określić czy wszystko jest realizowane rzeczywiście zgodnie z założeniami. Także Komisja Europejska będzie musiała potwierdzić zgodność wydatków w stosunku do obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz norm, które funkcjonują na terenie UE. Dlatego te sprawy to rzeczywiście ważna kwestia, która w ramach pomocy gwarantować będzie odpowiednią organizację.

Instytucje, które pośredniczą mogą również organizować specjalne działania wdrożeniowe, w ramach których przekazywać będzie można cześć obowiązków. Powołana Instytucja Audytowa to również możliwość prowadzenia audytu w ramach systemu zarządzenia oraz odpowiedniego nadzoru nad projektami unijnymi. Przy każdym programie funkcjonuje Komitet Monitorujący, który również posiada wiele istotnych zadań. To on odpowiada za kontrolę tego jak program jest realizowany oraz przyjmuje wnioski i ocenia projekty. Wszystkie realizowane w ramach Funduszy Europejskich powinny być kontrolowane i rozliczane na bieżąco. Jeśli coś będzie nie tak środki musimy zwrócić.