Informacja prasowa dotycząca konferencji podsumowującej Projekt YES

News

Program szkoleniowy dla przedsiębiorców YES PACK, materiały edukacyjne i narzędzia zostały zaprezentowane 180 interesariuszom podczas konferencji zamykającej europejski projekt "YES: Youth unemployment: Fostering Entrepreneurial Skills", która odbyła się w Istambule, w Turcji w ten piątek 24 października 2014 r.

Przez dwa lata konsorcjum projektu YES, w tym dostawcy edukacji z Hiszpanii, Grecji, Portugalii i Turcji, analizowali i dostosowywali do kontekstu swoich krajów dwa poprzednie programy przedsiębiorczości, w celu opracowania YES PACK innowacyjnego programu szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, odpowiedniego dla młodych bezrobotnych w różnych krajach.

YES PACK program blended learning sprzyja umiejętnościom przedsiębiorczym wśród młodych bezrobotnych. Skupia się na zrozumieniu biznesu i środowiska makroekonomicznego, jako pojęcia związane z biznesem i przedsiębiorcami. Program łączy sesje w klasie i e-learningu do badania 8 przedsiębiorczości Learning Units: Wprowadzenie do przedsiębiorczości, Rozpoczęcie działalności gospodarczej, Zarządzanie ryzykiem i prawo gospodarcze, Marketing, Finanse i ekonomia biznesu, Zarządzanie firmą, Podatki oraz Biznesplan.

Program szkoleniowy został z powodzeniem przetestowany w czterech krajach partnerskich, aby zapewnić jego adekwatność do potrzeb edukacyjnych młodych bezrobotnych. Wyniki testów i zalecenia zostały zebrane w przewodniku zachęcającym dostawców VET do wdrożenia treści, materiałów i narzędzi do nauki przedsiębiorczości YES PACK, w innych krajach europejskich jako integracyjnego rozwiązania w walce z bezrobociem wśród młodzieży.

"YES: Youth unemployment: Fostering Entrepreneurial Skills" to program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo Da Vinci transferu innowacji, finansowany przez Komisję Europejską, rozpoczęty 1 grudnia 2012 r. z udziałem następujących organizacji:

Development for Vocational Technical Education Centre METGEM of University of Bahcesehir Istanbul (TR), Documenta, European Institute for Training and Development Studies Santander (ES), T.R. Governorship of Istanbul (TR) Istanbul Young Entrepreneurs Association ISGID Istanbul (TR), Instituto de Soldadura e Qualidade ISQ Lisboa (PT), Institute of Entrepreneurship Development IED Larissa (EL).

Więcej informacji: http://yes-project.org/


Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.