Dotacje w programach regionalnych i ogólnoposlkich

News

Jeśli chcemy spojrzeć na finanse unijne to tak naprawdę trzeba na początek powiedzieć, że istnieje podział na finanse krajowe oraz regionalne. Dotacje w krajowych programach są przygotowane dla podmiotów z całego kraju. Te regionalne programy przygotowywane są raczej pod kątem tych osób, które prowadzą konkretne działania w tym terenie, gdzie program był przygotowany.

Co do zasady zakłada się, że projekty krajowe są przygotowywane raczej pod kątem wyższych wartości i tych form, które są bardziej zaawansowane niż w przypadku tych projektów, które funkcjonują na rynku regionalnym. Dlatego wymogi jakie mają być stawiane w przypadku programów krajowych najczęściej będą większe i trudniejsze do spełnienia niż w przypadku programów, które mają charakter wyłącznie regionalny. Jeśli chcemy wybrać dla siebie odpowiedni konkurs należy sprawdzać jakie są warunki konkretnych programów. Należy brać pod uwagę również to jakie będą działania realizowane. W ten sposób będzie można skutecznie oceniać swoją firmę i sprawdzać, na który rynek jest ona dobrze przygotowywana i gdzie podjąć będzie można istotne działania dla rozwoju.

Duże znaczenie ma to jak duże środki są nam potrzebne, ponieważ, jeśli mamy duże inwestycje to może się niekiedy okazać, że programy regionalne nie są w stanie spełnić naszych oczekiwań. Jeśli będziemy nieco chcieli uprosić sobie te finanse unijne można także powiedzieć o podziale ogólnym na krajowe finanse i środki regionalne. Dotacje te są udzielane po spełnieniu konkretnych wymagań jakie będą przygotowywane dla danego programu. Są one również w pewnej mierze dzielone pod kątem tematycznym, dlatego ta kwestia również powinna być brana pod uwagę, ponieważ jak się okazuje na tym polu także mamy wiele różnych możliwości.

Jeśli ktoś chce się starać o dotacje musi sprawdzić czy wpisuje się w tą konkretną linię tematyczną, która będzie z danym programem związana. To kwestia niezbędna, która musi być brana pod uwagę. Od tego również będzie zależeć powodzenie naszych starań jakie będziemy chcieli podejmować. Jeśli o to nie zadbamy może być trudno o pozytywne rozpatrzenie wniosku, który zdecydujemy się złożyć.