Opracowanie nowych metod przedsiębiorczości społecznej dla osób bezrobotnych

News

W ostatnim czasie w Grecji przedsiębiorstwa koncentrujące się na oddziaływaniu społecznym znajdują się w centrum uwagi. Pytanie brzmi, w jaki sposób te przedsiębiorstwa społeczne mogą pomóc osobom o niskim poziomie wykształcenia (mniejszościom etnicznym, środowiskom defaworyzowanym, grupom zagrożonym) w znalezieniu pracy, zachowując przy tym zrównoważony rozwój.

Na to pytanie mają odpowiedzieć partnerzy z Grecji (Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości), Hiszpanii (Rada Miasta Andujar), Portugalii (Stowarzyszenie Przedsiębiorców Alentejo Litoral), Słowenii (Stowarzyszenie Wolontariuszy Novo Mesto) i Holandii (Fundacja Lava Legato) w ramach europejskiego projektu "YSE - przedsiębiorczość społeczna młodzieży w Europie". Czas trwania programu wynosi jeden rok.

Główne działania, które zostaną zrealizowane, to:

  • Wymiana dobrych praktyk
  • Opracowanie biznesplanów
  • Upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań, które zostaną z powodzeniem wdrożone zarówno na poziomie lokalnym, jak i europejskim.

Pierwsze spotkanie międzynarodowe odbyło się w Novo Mesto (Słowenia) w dniach 21-24 listopada. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości: Elisavet Latsiou, Xrysa Ntai i Foteini Roumelioti, zaprezentowali dobre praktyki Przedsiębiorstw Społecznych w Grecji, skupiając się głównie na regionie Larisa. Następnie, wspólnie z przedstawicielami krajów partnerskich, ustalono, że grupą docelową działań będą młodzi ludzie w wieku 18-30 lat, ze względu na wysoki wskaźnik bezrobocia.

Warto zauważyć, że niektóre interesujące praktyki przedsiębiorstw społecznych przedstawione na spotkaniu dotyczą takich obszarów, jak: gospodarka cyrkularna (recykling/ponowne wykorzystanie żywności i materiałów, takich jak drewno, tkaniny, papier, plastik itp.), szkolenia i zapewnienie wsparcia materialnego dla rozwoju pomysłu i jego realizacji.

Kolejne spotkanie/szkolenie odbędzie się w marcu w Holandii.