Efektywność energetyczna

News

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. nr 94, poz. 551 z późn.zm) o efektywności energetycznej prowadzony będzie stosunek między uzyskaną wielkością a efektem użytkowym danego obiektu albo urządzenia technicznego. Ustawa daje nam tutaj konkretne informacje, które odnoszą się do tego jak mamy poprawiać efektywność energetyczną.

Trzeba myśleć o racjonalnym wykorzystywaniu zasobów, jakie są dostępne. W perspektywie rosnącego zapotrzebowania na energię mamy już takie obszary, gdzie szczególnie trzeba będzie na to zwracać uwagę. Otrzymywane obecnie możliwości zwiększają się i pojawiają się specjalne programy, które służyć będą do większej oszczędności, jeśli chodzi o wykorzystywanie energii.

Ustawa będzie odpowiadać za przedłużenie specjalnych systemów, w ramach których wspierane mają być inwestycje o charakterze efektywnościowym. Dostajemy również specjalne przepisy, w ramach których można liczyć na to, że będą się pojawiać innowacyjne metody działania i doprowadzą do tego, że będzie można skorzystać z mechanizmów wsparcia. Można tutaj zaliczyć między innymi białe certyfikaty. Ważnym elementem tej ustawy, która obecnie obowiązuje będzie właśnie system wsparcia w ramach białych certyfikatów. To taki mechanizm rynkowy, który prowadzi do uzyskiwania oszczędności w ramach kilku różnych działań. Pozyskiwanie tych białych certyfikatów jest możliwe, gdy przedstawi się w urzędzie dokumenty, które świadczyć mogą o tym, że są odpowiednie mechanizmy służące do oszczędzania energii i tym samym firma będzie określana jako przyjazna i będzie miała również ten mechanizm wsparcia, który określa się jako biały certyfikat.

Rządowe możliwości jakie są dla nas przygotowywane dają nam wiele różnych opcji i wiele podmiotów chce z nich korzystać. Należy jednocześnie pamiętać, że wcześniej również trzeba spełniać kilka istotnych zadań, które odpowiadać będą za poprawę efektywności. Wyłącznie pod warunkiem spełnienia istotnych przesłanek można liczyć na to, że te istniejące mechanizmy wsparcia w naszym przypadku również będą wykorzystywane. Dlatego dobrze będzie się zainteresować jak to w rzeczywistości wygląda i na co można liczyć.