Praktyka zawodowa - sposób na walkę z bezrobociem wśród młodzieży i przyczynienie się do wzrostu gospodarczego?

News

W Grecji, podobnie jak w większości krajów UE, praktyki zawodowe uważa się za ważną część systemu edukacyjnego, ponieważ wiążą one uczniów z rynkiem pracy.

Ale w jaki sposób uczenie się w miejscu pracy może zmniejszyć bezrobocie?

Po pierwsze, musimy zidentyfikować wyzwanie: wysokie wskaźniki bezrobocia wśród młodzieży i niedopasowanie umiejętności:

  • Grecja ma najwyższą stopę bezrobocia wśród młodzieży wśród krajów członkowskich UE (51,4% w marcu 2016 roku).
  • Częściową przyczyną tak wysokiej stopy bezrobocia jest niedopasowanie umiejętności posiadanych przez pracowników do umiejętności poszukiwanych przez pracodawców.
  • Podczas gdy kryzys gospodarczy spowodował niski wzrost gospodarczy i wysokie bezrobocie, znaczny niedobór umiejętności jeszcze bardziej pogarsza konkurencyjność
  • 33% pracodawców w Grecji regularnie pozostawia wolne stanowiska pracy, ponieważ nie mogą znaleźć potrzebnych im umiejętności ("Education to Employment: Getting Europe's Youth into Work", McKinsey Center for Government).

Część rozwiązania: Praktyki zawodowe

  • Najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu bezrobocia strukturalnego jest pomoc pracownikom w zdobyciu umiejętności, których pracodawcy potrzebują najbardziej.
  • Młodzież, która nie zdecyduje się na podjęcie studiów wyższych, musi mieć możliwość zdobycia umiejętności poszukiwanych na rynkupracy
  • Łączenie nauki z pracą, co pozwala na zdobycie doświadczenia zawodowego przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności zgodnie z wymaganiami pracodawców
  • Pomagać w zmniejszaniu niedopasowania umiejętności poprzez reagowanie na zmiany na rynku pracy.
  • Stanowi krok na drodze do wejścia na rynek pracy; praktykanci otrzymują uznane kwalifikacje w danym zawodzie, ważne we wszystkich miejscach pracy i potwierdzające posiadanie pełnego zestawu wiedzy, umiejętności i kompetencji do wykonywania tego zawodu.
  • Może to skutkować otrzymaniem oferty pracy od firmy, w której ukończono szkolenie.

Praktyki zawodowe oraz szereg korzyści płynących z systemów uczenia się w miejscu pracy były głównym tematem konferencji końcowej, która odbyła się w Berlinie 30 czerwca 2016 r. w ramach projektu ERASMUS+ "StartApp - Starting with Apprenticeship: Zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych szkoleniem w przedsiębiorstwie".

Ponadto1 lipca 2016 r. w Berlinie odbyło się ostatnie spotkanie partnerów projektu, którego celem było podsumowanie rezultatów projektu i opracowanie strategii zapewniających ich trwałość.