Czym charakteryzuje się kredyt technologiczny?

News

Kredyt technologiczny wydaje się zasługiwać na zainteresowanie z naszej strony z przynajmniej kilku powodów. Na pierwszy plan z całą pewnością wysuwa się jednak to, że jest to jedyna dotacja na inwestycję, która nie zawiera limitu kosztów odnoszącego się do kosztów budowlanych.

Tu warto wspomnieć o 25 lipca, wiele wskazuje bowiem na to, że będzie to data prawdziwie znacząca. To właśnie wtedy dojdzie do inauguracji kolejnego konkursu związanego z działaniem „Kredyt na innowacje technologiczne” organizowanym w ramach Programu Inteligentny Rozwój w latach 2014-2020. Kredyt technologiczny zwraca na siebie uwagę jako rozwiązanie innowacyjne przede wszystkim dlatego, że dotacja wypłacana jest w jego przypadku w dość oryginalnej formie. Jest nią tak zwana premia technologiczna. Informacja ta może mieć szczególnie duże znaczenie w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się na terenie całego kraju. Mogą one składać swoje wnioski aż do 30 września.

Oczywiście nie każdy może liczyć na to, że znajdzie uznanie w oczach podmiotu rozpatrującego projekt, finansowana za pomocą tego rozwiązania inwestycja powinna bowiem dotyczyć innowacji technologicznych. Te mogą być plonem prac badawczo-rozwojowych organizowanych przez samą firmę, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wspomniane prace zostały nabyte przez przedsiębiorstwo już w ramach samego projektu. Premia technologiczna to dość oryginalne rozwiązanie, przewiduje ona bowiem spłatę części kredytu udzielonego danej firmie przez bank komercyjny. W tym miejscu należy zresztą nadmienić, że sam przedsiębiorca powinien móc się pochwalić tak zwanymi środkami własnymi. Musza one przy tym stanowić co najmniej 25 procent kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji.

Kwota przeznaczona dla naszego państwa nie jest wcale mała, wynosi bowiem ponad 420 milionów euro, które możemy wydać w latach 2014-2020. Wsparcie można uzyskać po spełnieniu określonych warunków, z których najważniejszym wydaje się ten, który mówi o konieczności prowadzenia działalności na terenie RP. Nie można też zapominać o tym, że mówimy o pomocy dla mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw, a ich celem powinny być inwestycje o charakterze technologicznym.