Krajowe programy operacyjne – czego dotyczą?

News

Programy operacyjne wdrażane w poszczególnych latach w Polsce mają na celu wyrównanie szans i wspomaganie rozwoju różnych sektorów gospodarki. Pieniądze przeznaczone na te cele to pomoc z Funduszy Europejskich. W latach 2014-2020 wdrażane jest sześć programów, każdy skierowany ku osobom o nieco innych potrzebach. O dofinansowanie z programów mogą starać się rozmaite podmioty. Czego dotyczą aktualne programy operacyjne?

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

to oferta dla tych, którzy chcą prowadzić badania, odkrywać stosowane w praktyce nowe technologie, inwestować w działania oparte na osiągnięciach nauki. To niezwykle ważny sektor, jako że działania podejmowane przy wykorzystaniu takich innowacji mogą potencjalnie mocno wspierać gospodarkę kraju.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska co pewien czas opracowuje konkretne plany, dotyczące kształtu, jaki chce nadać swoim państwom członkowskich za kilka kolejnych lat. W ramach tego programu wspiera się głównie uatrakcyjnianie Europy pod kątem rynku pracy, tworzenie stałych, stabilnych miejsc pracy z uwzględnieniem osób młodych oraz niepełnosprawnych, wdrażanie innowacji. Program ten ma na celu lepsze zainwestowanie w pracowników i wykorzystanie ich potencjału oraz zasobów w celu rozwijania gospodarki. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój inwestuje się więc głównie w zasoby ludzkie.

Programy operacyjne

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Polska Cyfrowa oznacza rozwijanie wykorzystania programów wspierających edukację, administrację, służbę zdrowia. Głównym celem jest zwiększenie nacisku na edukację w zakresie kompetencji cyfrowych w szkołach, a także wprowadzenie większej liczby e-usług.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

W opisywanych latach Unia Europejska przeznacza prawie 28 miliardów euro na to, by wspomóc Polskę we wprowadzaniu rozwiązań korzystniejszych dla środowiska. Chodzi głównie o zmianę elektrowni węglowych na ekologiczne (wiatrowe, wodne, słoneczne), wykorzystanie nowych filtrów czy też materiałów biodegradowalnych.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Ten program wspiera pięć województw znajdujących się na wschodzie Polski: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Kto może starać się o dotację? Głównie podmioty planujące wspierające modernizację komunikacji regionalnej, rozwój nauki i zastosowanie nowych rozwiązań. Celem jest także uatrakcyjnienie tego regionu dla turystów.