Odbudowa życia w Krainie Nadziei

News

"LAND OF HOPE - Rebuilding the lives in the land of hope" to współfinansowany w ramach programu Erasmus+ projekt europejski, który koncentruje się na integracji społecznej migrantów i uchodźców, zwłaszcza pochodzących z Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki. W projekcie "Kraina nadziei" biorą udział następujące organizacje i kraje:

  • Tuzla Halk Egitimi Merkezi z Turcji
  • Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa Spa (ASEV) z Włoch
  • T.C Tuzla Kaymakamligi z Turcji
  • Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (IED) z Grecji
  • Comude di Magenta z Włoch
  • Integracja dla Alla (IFALL) z Szwecji
  • Stowarzyszenie Terra Vera z Słowenii
  • ACTIVITA z Polski

Na początku projektu każdy kraj przeprowadził analizę potrzeb, w której określono grupę docelową oraz zebrano aktualne informacje na temat sytuacji uchodźców/migrantów w każdym z tych krajów.

Na podstawie raportu z analizy opracowano pierwszy produkt projektu LAND OF HOPE, którym był kurs poszerzający wiedzę uchodźców na temat lokalnego języka i komunikacji. Kiedy po kilku iteracjach kurs został ukończony, przeprowadziliśmy zajęcia szkoleniowe, aby wprowadzić bardziej kreatywne metody nauczania języka. Kurs został przetłumaczony na języki wszystkich partnerów.

Podręcznik kursu można bezpłatnie pobrać online tutaj: https://ied.eu/language-communication-module/

Ponadto w maju w Turcji zorganizowano dużą konferencję na temat integracji uchodźców.

Kolejne kroki: Drugim rezultatem projektu jest opracowanie kursu umiejętności cyfrowych dla uchodźców. Oczekuje się, że kurs ten poprawi podstawowe umiejętności cyfrowe uchodźców, tak aby mogli oni wykorzystywać technologię komputerową w życiu codziennym i tworzyć nowe możliwości społeczne i ekonomiczne dla siebie, swoich rodzin i społeczności. Drugi produkt projektu LAND OF HOPE ma być gotowy pod koniec listopada, a w styczniu planowane jest przeprowadzenie szkolenia opartego na tym kursie, którego celem będzie nauczenie uczestników pracy z darmowym oprogramowaniem edukacyjnym i łatwo dostępnym, aby mogli rozwinąć podstawowe techniki oparte na modułach projektu.

Jeśli chodzi o drugi produkt (kurs umiejętności cyfrowych), zostanie zorganizowana duża konferencja we Włoszech, która będzie poświęcona konieczności uczenia się podstawowych umiejętności cyfrowych.

Celem tych dwóch produktów jest zapewnienie integracji społecznej, zatrudnienia i niezależności finansowej grup docelowych.