5. międzynarodowe spotkanie dla EMC_pro - Madryt

News

Piąte i ostatnie spotkanie ponadnarodowe odbyło się w Madrycie w Hiszpanii w dniach 15 i 16 września 2008 roku w ramach europejskiego programu Leonardo Da Vinci "European Marketing Professional Certification". Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczył w spotkaniu wraz z członkami organizacji partnerskich z krajów takich jak Grecja, Hiszpania, Włochy, Rumunia, Niemcy i Polska.

W trakcie spotkania odbyła się aktywna dyskusja na temat całego projektu i działań, które miały miejsce w ciągu dwóch lat trwania programu, przy czym nacisk został położony na aplikację pilotażową, a dokładniej na ewaluacje studium przypadku. Wyniki, zgodnie z ogólną opinią, prezentacji studiów przypadków były wysoce satysfakcjonujące, ponieważ 16 z 17 końcowych uczestników (specjalistów ds. marketingu bez formalnego wykształcenia w tej dziedzinie) pomyślnie ukończyło procedurę i otrzyma certyfikat EMC_Pro.

Inne istotne tematy, które zostały omówione to sposoby rozpowszechniania certyfikatu i jego ewentualna komercjalizacja po zakończeniu programu, podczas gdy biznes plany dotyczące komercjalizacji EMC_Pro w każdym kraju partnerskim, które zostały opracowane przez każdego partnera i każdy kraj uczestniczący, zostały również przeanalizowane. W zakresie komercjalizacji certyfikatu wszyscy partnerzy uczestniczyli w aktywnym dialogu na temat tego, kto byłby zainteresowany promocją produktu na swoim rynku oraz możliwych sposobów współpracy pomiędzy instytucjami.

Zobacz zdjęcia ze spotkania