Wnioski o dopłaty unijne

News

Wnioski o dotacje unijne mogą być przygotowywane przez samego przedsiębiorcę, ale jest to procedura dość skomplikowana i coraz częściej ich napisanie powierza się wyspecjalizowanym w tym firmom.

Typowy proces przygotowywania wniosku zaczyna się od dokładnego zapoznania się z całą dokumentacją. Oznacza to przede wszystkim wytyczne odnoszące się do programów operacyjnych i to one są systemem ramowym dla wniosku. Sam wniosek musi się bezpośrednio odnosić do celów tych programów. To wszystko wykracza poza wiedzę związaną z samą działalnością, na którą chce się pozyskać pieniądze, przez co właśnie powstaje popyt na usługi specjalistów.

Trzeba być przygotowanym na to, że proces tworzenia wniosku jest czasochłonny, a istnieje konieczność dotrzymania określonych terminów. Dlatego proces przygotowywania wniosku należy rozpoczynać możliwie szybko i kiedy rozpocznie się bieg terminów, mieć już przygotowane wszystko, co można było zawczasu przygotować. Dokumentacja podlegająca złożeniu powinna być kompletna tak wcześnie, jak to tylko możliwe. Samo złożenie dokumentów też powinno nastąpić jak najwcześniej, ponieważ zazwyczaj istnieje konieczność doprecyzowania różnych zagadnień lub skorygowania złożonych pism, co także bywa zadaniem złożonym.

Dotacje unijne interesują obecnie wiele osób, co jednak nie idzie w parze kompetencjami odnośnie ich uzyskiwania. W dobrze napisanym wniosku konieczne jest zwłaszcza odpowiednie rozpisanie celów przedsięwzięcia podlegającego dofinansowaniu i musi to zostać wykonane nie tyle z perspektywy przedsiębiorstwa, co z perspektywy instytucji oferującej dofinansowanie. Musi zostać przedstawiony plan projektu, sam pomysł, oraz motywacje decydujące o tym, że to właśnie ten projekt a nie inny powinien dostać pieniądze. Wniosek nie jest bytem samodzielnym. Musi się on odnosić do konkretnego programu dopłat i być spójny z jego celami. Musi on też być zgodny z przedsiębiorstwem, ponieważ chęć przeprowadzenia działań zupełnie niepasujących do charakteru firmy to sytuacja nie budująca zaufania. Wiele z tych kwestii to sprawy szczegółowe, ale muszą one być dokładnie rozważone, by wniosek mógł zostać rozpatrzony pozytywnie.