Kurs e-learningowy: Równość płci i przedsiębiorczość dla wszystkich

News

W ramach europejskiego programu Erasmus + "Równość płci i przedsiębiorczość dla wszystkich" w piątek,3 maja 2017 r., odbyło się piąte z kolei spotkanie partnerów. Partnerzy z Bułgarii, Hiszpanii, Włoch, Rumunii i Portugalii spotkali się w Larisie, gdzie zostali powitani przez członków Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na początku każdy z partnerów zaprezentował wyniki badań dotyczących procesów nieformalnego uczenia się w jego kraju oraz sposobów rozwijania tych procesów, zwłaszcza ze strony edukatorów, tak aby rozwiązania te mogły zostać włączone do platformy internetowej, która jest tworzona na potrzeby tego projektu.

Następnie w połowie spotkania została szczegółowo zaprezentowana pierwsza pilotażowa wersja platformy e-learningowej, opracowana przez Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości. Zasadniczo platforma ta rozwija sposób, w jaki trenerzy uczą się na platformie e-learningowej, pomagając zainteresowanym w podnoszeniu ich umiejętności i kwalifikacji.Athena" to platforma e-learningowa, której celem jest szkolenie i certyfikacja. Obejmuje ona 11 kursów on-line, trwających 40 godzin, 396 zaangażowanych użytkowników i jest wspierana przez trzech partnerów.

Platforma została oceniona przez wszystkich partnerów, którzy podczas prezentacji zaproponowali ulepszenia ułatwiające nawigację użytkownika i zapewniające przyjazny interfejs.

W ostatniej części spotkania wszyscy partnerzy wzięli udział w warsztatach, których wyniki zostaną wykorzystane w platformie Athena.

Ostatnie spotkanie zaplanowano na czerwiec 2017 r. w Bułgarii, gdzie odbędą się procedury dotyczące ostatecznej formy i struktury platformy przed jej uruchomieniem.