Platforma e-learningowa zwiększająca przywództwo i zmniejszająca bezrobocie

News

Jedną z głównych przyczyn bezrobocia wśród młodych ludzi i niespełnienia oczekiwań świeżo upieczonych absolwentów w skali europejskiej jest niewystarczający poziom umiejętności przekrojowych opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, takich jak umiejętności w zakresie e-przywództwa. To z kolei prowadzi do niezaspokojenia potrzeb zatrudnienia wykwalifikowanych absolwentów i młodej kadry.

W projekcieGlobal Innovative Leadership Module (GILM) uważa się, że jednym z rozwiązań problemu obecnego bezrobocia wśród młodych ludzi jest;

  • edukację uniwersytecką (osobisty wysiłek włożony w zwiększenie zdolności) lub
  • rozwój i szkolenie w zakresie umiejętności opartych na technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej (ICT) po ukończeniu studiów.

Projekt ma na celu budowanie konkurencyjnych, opartych na wiedzy europejskich społeczeństw młodzieżowych poprzez rozwijanie ich potencjału w zakresie e-przywództwa i kompetencji twórczych oraz przełożenie ich na realne rozwiązanie problemu bezrobocia wśród młodzieży poprzez zmniejszenie luki pomiędzy bardziej zaawansowanymi i odnoszącymi sukcesy członkami UE a krajami pozostającymi w tyle.

Podczas czwartego spotkania międzynarodowego, które odbyło się w Stambule w Turcji 19 maja 2017 r., partnerzy projektu z Turcji, Grecji, Włoch i Portugalii przeanalizowali obecną sytuację i opracowali kolejne kroki w kierunku realizacji działań w ramach projektu. W tym kontekście omówili platformę e-learningową, nad którą pracują włoscy partnerzy, i zaproponowali wykorzystanie otwartych odznak. Odniesiono się także do działań upowszechniających, które należy podjąć, aby rezultaty projektu zyskały rozgłos.

Szczyt odbył się18 maja na Uniwersytecie BAU (Bahçeşehir) w Beşiktaş. Było to doskonale zorganizowane przez tureckich partnerów wydarzenie, w którym wzięło udział wielu wyjątkowych mówców, którzy analizowali obecną sytuację w zakresie bezrobocia i przedstawili rozwiązania oparte na rozwoju umiejętności przywódczych. Na koniec wszyscy partnerzy mieli okazję do zaprezentowania siebie i, co najważniejsze, rezultatów, które wypracowali w ramach projektu.

Oficjalna strona internetowa: http://eleaderstochange.com/