Moduły handlu elektronicznego gwarancją sukcesu na obszarach wiejskich.

News

Handel elektroniczny(e-commerce) jest nowoczesnym sposobem sprzedaży towarów i usług przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnych, szczególnie poprzez wykorzystanie zalet Internetu. W szczególności regiony wiejskie mogą w ten sposób zwiększyć swoją konkurencyjność, co pozwoli uniknąć ich wyludniania się i stworzy nowe możliwości ożywienia gospodarczego.

Projekt "Transform@ - kurs oparty na grach komputerowych w celu pobudzenia transformacji cyfrowej w sektorze handlu wiejskiego" ma na celu zwiększenie konkurencyjności i możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich poprzez wspieranie handlu elektronicznego. W jego ramach zostaną opracowane dwa materiały szkoleniowe: szkolenie online na temat handlu elektronicznego na obszarach wiejskich oraz wirtualna interaktywna poważna gra, która pozwoli uczestnikom uczyć się przez doświadczenie i symulacje realistycznych sytuacji biznesowych.

Szkolenie online na temat e-handlu będzie się składać z 12 modułów rozwijających takie tematy, jak: czym jest e-handel i jaka jest jego wartość, aspekty techniczne, wymagane umiejętności cyfrowe, możliwości e-handlu na obszarach wiejskich oraz przykładowy proces krok po kroku. Szkolenie będzie się składać z różnych narzędzi i zasobów: plików tekstowych, samouczków wideo, testów i prezentacji multimedialnych.

Podczas drugiego spotkania międzynarodowego, które odbyło się w Antwerpii, w Belgii, 20 kwietnia 2017 r., partnerzy projektu z Hiszpanii, Belgii, Polski, Grecji i Portugalii dokonali przeglądu i sfinalizowali materiały szkoleniowe, które zostaną umieszczone na platformie projektu w ciągu najbliższych miesięcy!

Dlatego bądźcie czujni, jeśli chodzi o nadchodzące szkolenia!